Regler for bruk av bredbåndstjenester

1. Norsk lov

    Kunden forplikter seg til å følge gjeldende norsk lov ved bruk av tjenesten

2. Normal bruk

    Det er ikke tillatt å bruke tjenesten til masseutsendelse av e-post (spam), datasnoking, virusspredning eller spredning av annen skadelig programvare

3. Begrensninger

    Det er ikke tillatt å sende datatrafikk som kan forårsake problemer for Lynet Internett sitt utstyr eller andre brukere på Internett