Norsk
English

Status på nettet

Vi har feil i nettet, og jobber med feilretting.
Vi beklager eventuelle ulemper dette måtte medføre!

Driftsmeldinger:

Feil i nettet
Tidspunkt: 19.02.2019 kl 13:02
Beskrivelse: Vi opplever nedetid på tjenestene i Ulsrud Borettslag av foreløpig ukjent årsak.

Montør er bestilt til lokasjon for feilsøk.
Berørte kunder: SiO, Kansleren Studenthus
Borettslaget JBS
Sameiet Sørligata 8
Borettslaget JBS
Tøyen Gate 31 & 33
Borettslaget Tøyengaten 27/29